Сортировать:

Таллиннский рыбный техникум и Таллиннское мореходное училище рыбной промышленности (123)

Комментарии (3)
ТМУРП # 1 февраля 2017 в 09:58 0
Kool avati 1945. aastal Tallinna Merekalanduse Tehnikumina. Koolis oli seitse õpetajat, neist kolm olid kohakaaslased. Kooli direktor oli tunnustatud merenduspedagoog Osvald Avango. Tallinna Merekalanduse Tehnikumis õpetati laevajuhtimist, kalapüügitehnikat ja kalasaaduste tehnoloogiat. Koolil ei olnud oma ruume (need saadi 1958), seetõttu õppisid näiteks püügitehnikud kolm esimest aastat Pärnus. Õppetöö toimus eesti keeles (aastast 1950 olid laevajuhtide erialal ka vene rühmad). Õppevahendeid ja erialast kirjandust oli vähe. Tehnikumi õpetaja Juhan Jansen tõlkis vene keelest Nikolai Sakkellari "Navigatsiooni", Boris Hljustini "Meresõidu astronoomia" ja D. Luhmanovi merepraktikaõpiku. Hilisemail aastail ilmusid Oskar Lubi "Laevamootorid" ja Kulno Olevi inglise keele õpikud. 1950. aastate alguseks oli tehnikumis pädev õpetajaskond (lisaks eelpool mainitule A. Teaste, Hermann Tõnissoo, Herman Sergo, V. Lepik).

1956. aastal nimetati kool Tallinna Kalandustehnikumiks, kus lühemat aega valmistati ette ka spetsialiste kalatööstusettevõtete seadmete, külmutuskompressormasinate ja -seadmete erialal ning alustati õppetööd laeva raadioside ja laeva jõuseadmete alal.
ТМУРП # 10 октября 2019 в 08:59 0
1955 - преподаватель технологии Пармас, преподаватель технического черчения и сопромата Эринбуш, судомеханик, преподававший нам котельное дело, Олли, химик Ансо, гидравлик Каск

1963 июнь - Рях директор ТРПТ
Валерий Росс # 15 ноября 2019 в 22:29 0
Не Рях, а Ряяк